Terapia par / małżeństw

Terapia par / małżeństw jest formą pomocy psychoterapeutycznej skierowanej do obojga partnerów, którzy chcą poprawić lub naprawić swój związek. Działania terapeutyczne nie zależą od stanu formalnego (małżeństwo czy związek "na kocią łapę") czy orientacji seksualnej (związek hetero lub homoseksualny), a od rodzaju problemu. Terapia koncentruje się na relacji i aktualnym funkcjonowaniu.

Terapia pary w nurcie poznawczo - behawioralnym trwa zwykle od 8 do 20 spotkań. Pierwsze 3 sesje zwykle są poświęcone diagnozie trudności, poznaniu oczekiwań obu stron oraz ustaleniu wspólnych celów.
Właściwa praca terapeutyczna obejmuje pracę z trudnymi emocjami, zmianę nieprzystosowawczych przekonań na temat siebie, partnera i związku, trening komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Działania te mają na celu zwiększenie bliskości, intymności i zaufania partnerów oraz ich satysfakcji ze związku. Najważniejsze są priorytety pary, więc spotkania są dostosowane do potrzeb konkretnego związku.
Terapeuta nie powinien wchodzić w rolę sędziego, ani opowiadać się po żadnej ze stron. Jego rolą nie jest znalezienie winnego za pojawienie się trudności w związku. Celem terapii jest rozwiązanie problemu oraz umocnienie i rozwinięcie więzi pomiędzy partnerami.

Terapia par jest najlepszym rozwiązaniem, gdy partnerzy:

 • chcą poprawić swój związek np. nauczyć się efektywniej komunikować lub jeszcze lepiej rozumieć;
 • mają problemy wynikające z wcześniejszych doświadczeń np. zdrady w poprzednim związku, wykorzystania seksualnego itp.;
 • pragną znaleźć sposób na rozwiązanie pogłębiającego się problemu, który z czasem może prowadzić do rozstania, np. coraz częstsze kłótnie, problemy seksualne;
 • chcą podjąć ostateczną próbę ratowania związku przed rozpadem;
 • stoją przed podjęciem decyzji o rozstaniu;
 • pracują głównie nad rozwiązaniem innego problemu np. wychowawczego wobec dziecka, ale by rozwiązać problem podstawowy najpierw muszą poradzić sobie z własnymi.
 Terapia par nie jest wskazana, gdy:
 • każdy z partnerów chce rozwiązać swój indywidualny problem - wskazana jest wówczas terapia indywidualna;
 • jeden partner jest zdecydowany jest na rozstanie, a drugi na utrzymanie związku - początkowym celem wspólnych spotkań powinno być ustalenie wspólnego stanowiska;
 • jedna ze stron utrzymuje inny związek i nie ma zamiaru go zerwać;
 • jednym z problemów w związku jest przemoc - początkowo konieczna jest oddzielna terapia ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa oraz zatrzymanie agresji (słownej / fizycznej / seksualnej);
 • jedno z partnerów jest uzależnione od substancji psychoaktywnych - konieczna najpierw terapia uzależnienia;
 • jedno z partnerów cierpi na ciężkie zaburzenie psychiczne - priorytet stanowi terapia indywidualna ukierunkowana na odzyskanie zdrowia psychicznego.