Rodzaje pomocy psychologicznej /seksuologicznej

Współczesna psychologia proponuje różne rodzaje pomocy. Warunkiem skuteczności jest odpowiednie dobranie do indywidualnych potrzeb. Przyjrzyjmy się więc im bliżej.


Interwencja kryzysowa
Rodzaj pomocy psychologicznej przeznaczony dla osób znajdujących się nagle w trudnej dla siebie sytuacji np. straty bliskiej osoby, zakończenia związku, utraty pracy lub zdrowia, wypadku itd., ale także wydarzeń ocenianych jako pozytywnych np. pojawienia się dziecka, zawarcia związku małżeńskiego, awansu w pracy itd.
Psycholog udziela wsparcia, pozwala odreagować negatywne emocje, pomaga znaleźć rozwiązanie lub dodatkowe źródła oparcia.
Możliwy kontakt: od mailowego po kontakt osobisty.
Czas trwania: w zależności od potrzeb od jednorazowego po kilkakrotny (najczęściej do 3 spotkań).


Edukacja seksualna
Jest to forma pomocy przeznaczona dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu seksualności. Ma na celu przekazanie wiedzy o cielesności człowieka, rozwoju psychoseksualnym oraz związkach międzyludzkich. Wachlarz tematów jest szeroki i w zależności od potrzeb klienta może dotyczyć: potrzeb seksualnych i ich zaspakajania, cyklu miesiączkowego kobiety, metod antykoncepcyjnych, budowy narządów płciowych, przemocy seksualnej itd.
Możliwy kontakt: od mailowego po kontakt osobisty indywidualny lub grupowy.
Czas trwania: w zależności od potrzeb od jednorazowego po kilkakrotny.


Konsultacja seksuologiczna
Najczęściej dotyczy rozwiązania określonego problemu seksualnego (np. zaburzenia erekcji, ból w czasie stosunku, zmniejszenie potrzeb seksualnych) lub podniesienia jakości współżycia.
Możliwy kontakt: od mailowego po kontakt osobisty indywidualny lub w parze.
Czas trwania: w zależności od potrzeb od jednorazowego po kilkakrotny.
Uwagi: Pomoc seksuologiczna polega głównie na rozmowie między seksuologiem a klientem czy klientami. Seksuolog, jeśli nie jest jednocześnie lekarzem, nie ma prawa dotykać czy oglądać klienta nago.


Terapia indywidualna
Pomoc psychologiczna, która ma na celu eliminację jakiegoś problemu, stanu lub zachowania stanowiącego utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu (np. lęku, depresji, przejadania się) lub rozwinięcie jakiejś umiejętności psychospołecznej (np. zawieranie nowych znajomości, rozwijanie pewności siebie).
Możliwy kontakt: najlepiej osobisty. Jeśli nie ma innej możliwości, możliwy przez komunikator typu Skype.
Czas trwania: w zależności od potrzeb od trzech do kilkunastu spotkań (w terapii poznawczo – behawioralnej zazwyczaj do 15 spotkań).


Terapia par
Pomoc psychologiczna lub seksuologiczna, która ma na celu eliminację jakiegoś problemu (np. brak pożądania) lub rozwinięcie jakieś umiejętności (np. rozwiązywania konfliktów) oraz podniesienie satysfakcji ze związku.
Możliwy kontakt: najlepiej osobisty, koniecznie w parze. Jeśli nie ma innej możliwości, ewentualnie przez komunikator typu Skype.
Czas trwania: w zależności od potrzeb od trzech do kilkunastu spotkań.


Mediacja par
Ma na celu konstruktywne rozwiązanie konfliktu w parze. Mediacja najczęściej jest stosowana w czasie rozstania.
Możliwy kontakt: najlepiej osobisty, koniecznie w parze. Jeśli nie ma innej możliwości, ewentualnie przez komunikator typu Skype.
Czas trwania: w zależności od potrzeb od jednorazowego do kilku spotkań.