Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji są najczęstszym problemem seksuologicznym u mężczyzn. Definiuje się je jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu w stopniu wystarczającym do satysfakcjonującego współżycia. Szacuje się, że problem dotyczy ok. 3 milionów mężczyzn w Polsce.

Czynniki sprzyjające pojawieniu się zaburzeń erekcji:

 • nadużywanie substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu i papierosów);
 • otyłość;
 • ogólnie zły stan zdrowia;
 • niewystarczająca ilość snu.

Generalnie, zaburzenia erekcji dzieli się na spowodowane czynnikami medycznymi lub psychologicznymi. Od źródeł problemu zależy dobranie odpowiedniej i najskuteczniejszej w danym przypadku terapii.

Do przyczyn zdrowotnych należą przede wszystkim:
 • zaburzenia sercowo - naczyniowe;
 • choroby neurologiczne;
 • zaburzenia hormonalne (w tym cukrzyca);
 • choroby układu moczowego;
 • zaburzenia powstałe w efekcie przyjmowania niektórych leków, zmian pooperacyjnych oraz po leczeniu radiologicznym.

Do najczęstszych przyczyn psychologicznych zalicza się:
 • problemy w związku;
 • niskie poczucie własnej wartości, w tym niezadowolenie z wyglądu i oceny siebie jako kochanka;
 • znudzenie rutyną seksualną;
 • występowanie zaburzeń seksualnych u partnerki;
 • zaburzenia nastroju, np. depresja;
 • lęk związany z określoną sytuacją;
 • zaburzenia nerwicowe (związane z lękiem);
 • stresujący tryb życia.

Powodzenie terapii jest uwarunkowane odpowiednim rozpoznaniem przyczyn. Dlatego też proponuję Panom, którzy stwierdzili u siebie problemy z erekcją, wypełnienie krótkiej ankiety, by wstępnie stwierdzić czy problem ma podłoże zdrowotne czy psychogenne.

Czy Pan pali?
a) tak
b) nie

Czy choruje Pan, przyjmuje leki lub nadużywa substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)?
a) tak
b) nie

W jaki sposób pojawił się problem z erekcją?
a) stopniowo narastał
b) problem zaczął się nagle / w konkretnej sytuacji

Jakby określił Pan swój obecny popęd seksualny?
a) jest niższy niż do tej pory / mam mniejszą ochotę na seks
b) jest taki sam jak do tej pory / nie zauważyłem zmian

Czy są jakieś pozycje seksualne np. pozycja stojąca, w której problem jest szczególnie odczuwalny?
a) tak
b) nie

Czy ma Pan erekcje poranne lub nocne? Jakby Pan określił jakość tych erekcji?
a) nie mam erekcji porannych i nocnych lub występują, ale są słabej jakości / nie wystarczające do odbycia stosunku seksualnego
b) erekcje te występują i erekcja jest wystarczająco silna by odbyć stosunek seksualny

Jak określiłby Pan jakość erekcji w innych sytuacjach niż stosunek seksualny np. w czasie pieszczot, masturbacji lub oglądania pornografii?
a) nie ma wzwodu lub jakość erekcji jest niewystarczająca
b) jakość erekcji jest zadowalająca

Czy są sytuacje, gdy doświadcza Pan spontanicznej erekcji?
a) nie
b) tak

 Przewaga odpowiedzi A sugeruje, że Pana problem ma podłoże medyczne. Ze względu na fakt, iż 80% zaburzeń erekcji rozwija się na podłożu innych chorób oraz faktu, iż zaburzenia erekcji są często pierwszym objawem chorób, powinien Pan jak najszybciej skonsultować się ze swoim lekarzem lub lekarzem - seksuologiem. Proszę pamiętać, że przy zaburzeniach erekcji występuje wzrost ryzyka incydentu sercowo - naczyniowego o 45% w ciągu 5 lat wystąpienia problemu z erekcją.

Jeśli przeważają odpowiedzi B, najprawdopodobniej Pana problem ma podłoże psychologiczne. Warto wtedy porozmawiać z psychologiem lub psychologiem seksuologiem. Właściwa terapia pozwoli rozwiązać Pana trudności indywidualne lub kłopoty w związku, a także na nowo cieszyć się seksem.
W przypadku zaburzeń erekcji o podłożu psychologicznym, tabletki na potencję (np. viagra) działają na zasadzie placebo, to znaczy ich działanie zależne jest wyłącznie od wiary pacjenta, że pomogą. Psychoterapia natomiast jest ograniczona w czasie i rozwiązuje problem skutecznie.

W zależności od podłoża problemu, nasilenia, czasu trwania oraz preferencji pacjenta, pomocne w zaburzeniach erekcji są:
 • terapia par;
 • psychoterapia indywidualna (nerwicy, depresji, samooceny);
 • podawanie leków;
 • iniekcje do ciał jamistych;
 • pompki próżniowe;
 • interwencje chirurgiczne.
 Natomiast brak leczenia owocuje stresem obojga partnerów, zagrożeniem dla związku oraz obniżeniem samooceny własnej i partnerki / partnera.

Czym szybciej klient zgłosi się o pomoc specjalisty w celu wyleczenia zaburzeń erekcji (bez względu czy podłoże jest medyczne czy psychologiczne) tym leczenie trwa krócej i skutkuje lepszymi wynikami.