Lęk

Każdy doświadczył lęku. Czasami jednak lęk pojawia się zbyt często lub w nieadekwatnych sytuacjach, utrudnia codzienne funkcjonowanie. Takie lęki mogą mieć różną postać. Wyróżnia się:

  • fobie, czyli lęk przed określoną sytuacją lub rzeczą,
  • napady lęku, czyli nagły, silny strach przed śmiercią lub szaleństwem,
  • zespół stresu urazowego, czyli powtarzające się wspomnienia wydarzenia traumatycznego, któremu towarzyszy niepokój,
  • zaburzenia obsesyjno - kompulsywne, czyli ciągłe, natrętne myślenie o czymś lub wykonywanie przymusowych czynności,
  • zespół lęku uogólnionego, czyli utrzymujące się, stałe uczucie lęku lub zmartwienia

Lękowi towarzyszą objawy fizjologiczne takie jak napięcie, spocone dłonie, trudności z oddychaniem, czerwienienie twarzy, przyspieszone bicie serca, uczucie pustki w głowie. Lęk może pojawić się, gdy wierzymy, że coś zagraża naszemu zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu bądź życiu, naszej reputacji, pozycji społecznej, wyznaczonemu celowi. Możliwe jest także odczuwanie lęku przed lękiem. Myśli towarzyszące lękowi najczęściej przewidują jakąś katastrofę.

Wiele osób jest w stanie poradzić sobie z lękiem przez rozpoznanie i zmianę myśli automatycznych, trening relaksacji i zmianę zachowania.

Jeśli lęk przeszkadza Ci żyć tak, jak masz na to ochotę, umów się na konsultację. Można żyć na co dzień bez lęku.